Mediacje w czasie konfliktu zbrojnego

Większości osób wykorzystanie mediacji będzie kojarzyło się ze sprawami rodzinnymi, cywilnymi czy też gospodarczymi. Część praktyków zapewne mogła spotkać się z mediacjami w sprawach karnych. Nie oznacza to jednak, że mediacja musi być zafiksowana na wyżej wskazanych kwestiach. Mediacja jest międzynarodowa i powinna być wykorzystywana tam gdzie jest wola współpracy. Możliwość zastosowania narzędzi typowych dla mediacji przy rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych była wcześniej stosowana. W mojej ocenie jednak nigdy tak namacalnie nie byliśmy świadkami skokowej i wyraźnej eskalacji konfliktu, co w sytuacji próby zakończenia działań wojennych tak aby każda ze stron respektowała wypracowane zasady pokoju, zaczyna się rozmywać. Tytułem wprowadzenia chciałabym nawiązać do eskalacyjnego modelu konfliktu Friedricha Glasla, który to zakłada trzy fazy pogłębiania się kryzysu między jego uczestnikami. W każdej z faz można też przewidzieć wynik w przypadku komunikacji stron. Zatem pierwsza faza zakłada, że każdy może być wygranym i przewiduje w początkowym etapie dyskusję. Tym samym strony są w stanie ze sobą rozmawiać i jest szansa na pojednanie oraz co istotne...
Read More