Wspólnota Mieszkaniowa wprowadzając regulaminy korzystania z nieruchomości wspólnej musi zachować umiar, aby nie doprowadzić do pozbawienia niektórych właścicieli do korzystania z niej.

O ile wspólnota może podjąć uchwałę w jaki sposób będzie wykorzystana część wspólna, o tyle nie może pozbawić niektórych właścicieli prawa do współkorzystania z tej części wspólnej. Natomiast wspólnota może podjąć uchwałę w jaki sposób będzie wykorzystana część wspólna nieruchomości np. na miejsca postojowe dla samochodów gości mieszkańców i na kontenery na odpady budowlane pod tym warunkiem, że każdy z właścicieli będzie uprawniony do nieograniczonego i swobodne współkorzystania w ten sposób z nieruchomości wspólnej (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 października 2017 r. sygn. akt: I C 1896/16).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *