Moje doświadczenie obejmuje wiele zagadnień i gałęzi prawa, dlatego nie boję się podejmowania nowych wyzwań.

Świadczę usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, polegające na:

  • bieżącym doradztwie prawnym (porady i konsultacje, sporządzania opinii prawnych, weryfikacja i opracowanie umów, regulaminów, pism procesowych),
  • reprezentowaniu Klienta przed urzędami, organami ścigania oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W mojej pracy przede wszystkim kieruję się najlepszym interesem podmiotu reprezentowanego przy zminimalizowaniu ryzyka związanego z daną działalnością i obowiązującym prawem.

Na co dzień pomagam Klientom korporacyjnym w sprawach z zakresu prawa handlowego i cywilnego, ale także przy sporach dotyczących praw autorskich czy też dochodzeniu szerokorozumianej ochrony dóbr osobistych (w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 212 k.k.).

Natomiast osobom fizycznym najczęściej pomagam w sprawach rozwodowych.

Cudzoziemcom zaś służę pomocą przede wszystkim przy legalizacji pobytu w Polsce.